Zakład Usług Komunalnych Sp.zo.o. w Brzezinach

Aktualnie znajdujesz się na:

Taryfa

Taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Miasto Brzeziny

Taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Miasto Brzeziny zatwierdzona DECYZJĄ WA.RET.070.1.111.2.2018 z dnia 26.04.2018r przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej  w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  ogłoszona  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dnia 25.05.2018r. Na podstawie  Art. 24f.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( DZ.U.2001 Nr 72 poz.747 ze zmianami) zatwierdzona taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia w w/w Biuletynie Informacji Publicznej Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie , tj. od 2 czerwca 2018r."

Metadane

Data publikacji : 19.06.2018
Podmiot udostępniający informację:
Zakład Usług Komunalnych Sp.z o.o.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Łącka Anita

Opcje strony

do góry