Biuletyn Informacji Publicznej Zakład Usług Komunalnych Sp.zo.o. w Brzezinach

Zakład Usług Komunalnych Sp.zo.o. w Brzezinach
Ostatnia aktualizacja strony: 15.05.2019, 09:34

Strona główna

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 14
95-060 Brzeziny
NIP 833-12-01-860


wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Łodzi pod numerem 0000185398.


Biuro

Centrala: ( 46 ) 874-27-52 , ( 46 ) 874-32-84
Fax: ( 46 ) 874-25-28
E-mail: zuk@zuk-brzeziny.pl


Oczyszczalnia

95-060 Brzeziny
ul. Waryńskiego 94
tel. ( 46 ) 874-12-60

 

Ujęcie wody

95-060 Brzeziny
ul. Wodociągowa
tel. ( 46 ) 874- 27-17

©2010-2019 Zakład Usług Komunalnych Sp.zo.o. w Brzezinach. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL